top of page

RIHO RAASSILD

Orfiso juht, konsultant ja IT arhitekt

IMG_694.jpg

Olen üle 20-aastase kogemusega IT-juht, IT-protsessijuht ja IT-

arhitekt

Töökogemus:

2015 - 2021 AS Pocopay. Fintech startup. IT Halduse (infrastruktuuri ja rakenduse haldus) ja IT-protsesside sh. infoturbe protsessi juhtimine. 

Ehitasin nullist üles AS Pocopay infrastruktuuri arhitektuuri ja toetavad protsessid kasutades AWS pilvelahendusi. Töö AS Pocopay-s näitas, et AWS pilvelahendustel põhineval infrastruktuuril on võimalik saavutada väga kõrge käideldavus ja süsteemihaldust on võimalik teha väikese tiimiga.  2019 - 2020 kuulusin ka ettevõtte juhatusse ja minu vastutada olid ka vastavuskontrolli küsimused. 

2011 - 2015 AS Sertifitseerimiskeskus. IT Halduse juht. 

AS Sertifitseerimiskeskus (ettevõtte uus nimi - SK ID Solutions) haldab Eesti ID-kaardi infrastruktuuri, mis on siiani suurima kasutusega elektroonilise isikutunnistuse süsteem maailmas, millest tulenesid ka kõrged nõuded teenuse turvalisusele ja käideldavusele. 

2006 - 2011 Protsessijuht Swedpangas. Kuni 2009 Baltikumis ja alates 2010 aasta algusest ka Swedbank Grupi tasemel. Olin osaline tiimist, kes alustas ITIL protsesside rakendamisega Baltikumi Swedbank grupi pankades. Aastate jooksul sai juhitud mahtude-, käideldavuse- , talitluspidevuse- ja teenustasemehalduse protsesse; samuti toetatud muudatuse- ja probleemihalduse protsesse. Sain hea kogemuse protsesside toimimisest ja rakendamisest suures organisatsioonis  rahvusvahelisel tasemel. 

2004 - 2006 Integraator Hansapangas. Tegelesin peamiselt identiteedihalduse süsteemide integratsiooniga. 

1998 - 2004 Levicom Broadband/Tele2 Infrastruktuuri juht - Tele2 Interneti pakkumise alustamine ja halduse korraldamine. Everyday.com ja mail.ee portaalide infrastruktuuri haldus.  

1993 - 1998 AS Estdata. IT-administraator ühes esimeses internetti teenusena pakkuvas firmas Eestis.  

Rohkem infot:

Linked In

Tiim: About
bottom of page